Author Archives: Trúc Vy Hochay

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 32: It’s better…It’s time… – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-33-i-d-better-it-s-time-hoc-hay-338.htmlNgữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 33: I’d better….It’s time… – HocHayA. It’s time – It’s high timeIt’s time, It’s high time nghĩa là đã tới lúc. – Cách dùng: diễn tả một việc nên được làm ngay. – Cấu trúc it’s high time, it’s time: 1. Với To […]

Video từ vựng tiếng Anh chủ đề về Môi Trường (Environment) – HocHay

Video từ vựng tiếng Anh chủ đề về Môi Trường (Environment) – HocHay Cùng HocHay học tiếng Anh từ vựng về Môi Trường (Environment) các bạn nhé! Từ vựng tiếng Anh chủ đề về Môi Trường (Environment) – HocHay   Drought (n) /draʊt/ Khô hạn, hạn hán Eg: The drought is getting more severe. Hạn hán ngày […]

Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 28: May & might – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-28-may-might-hoc-hay-333.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 28: May & Might – HocHay A. MAY – Diễn tả sự xin phép (Permission) Mom, may I go out tonight?(Mẹ ơi, con có thể ra ngoài chơi tối nay không?) – Đề nghị 1 cách lịch sự (Polite offer) May I help you carry […]